Periodieke- of mutatiekeuring met KIWA-certificaat

Een belangrijke oorzaak bij het ontstaan van een onveilige situatie is het ontbreken van structureel en periodiek onderzoek naar de veiligheidsaspecten van woningen.

De eigenaar van een woning is verantwoordelijk voor een veilige installatie. De gas-, water- en elektrische installatie dient te voldoen aan wet- en regelgeving. Om dit te kunnen waarborgen, dienen eigenaren de installaties naar behoren te onderhouden, te beheren en te inspecteren.

Asset Management Nederland voert onafhankelijke inspecties uit waarmee alle risico’s van uw installaties in kaart worden gebracht. Daarmee krijgt u inzicht in de kwaliteit van uw woningbezit. De keuringen worden uitgevoerd volgens onafhankelijk vastgestelde normen en criteria, vastgelegd in de BRLK14015.

VGW-certificaat
Het certificaat Veilig & Gezonde Woning is een garantie dat de gas-, water- en elektrische installatie in de woning aan de eisen voldoet. Bij elke goedgekeurde woning ontvangt u, op verzoek, een KIWA-certificaat.

Wij keuren woningen periodiek of bij een mutatie. Binnen 24 uur ontvangt u het keuringsrapport in uw mailbox. In de rapportage staan de eventuele tekortkomingen vermeld. Nadat deze verholpen zijn, voeren wij een herinspectie uit en ontvangt u alsnog VGW-certificaat waarmee u aantoont dat de installatie voldoet aan de gestelde eisen.

Over Asset Management Nederland
Wij richten ons al meer dan 20 jaar op integrale gebouwveiligheid. Tevens zorgen wij ervoor dat gebouweigenaren, beheerders en gebruikers voldoen aan wet- en regelgeving en kunnen wonen en werken in een gezond gebouw.

Enkele voorbeelden van keuringen en inspecties:

 • Gasinstallatie
 • Waterinstallatie
 • Elektrische installatie
 • Brandveiligheid
 • Energie Prestatie Advies
 • Nul-meting woning
 • Ventilatie/WTW-systeem
 • Bouwkundige opname
 • CV-boiler controle
 • Politie Keurmerk Veilig Wonen
 • Legionellapreventie
Download hier het informatieblad voor Veilig en Gezond wonen.
 
 
geplaatst op: 20 februari 2015

NIEUWS

 • 1
 • 2
 • 3