Tips voor een betere ventilatie

Vanaf 1 april 2017 moet de kinderopvang voor bestaande bouw voldoen aan strengere eisen voor luchtkwaliteit en ventilatie. Dat klinkt nog ver weg, maar zijn er maatregelen nodig, dan is het zaak om binnenkort een plan van aanpak te maken. BOinK maakte een brochure met daarin een stappenplan, en geeft suggesties voor de grote én kleine portemonnee om de ventilatie te verbeteren.

Het laatste onderzoek naar de kwaliteit van het binnenmilieu in de kinderopvang toonde aan dat het niet goed gesteld is met de luchtkwaliteit in de kinderopvang. Het onderzoek toonde een te hoge concentratie van allergene stoffen en kooldioxide aan. Hierdoor kunnen kinderen sneller ziek worden.

Bouwbesluit
In het Bouwbesluit van 2012 werden strengere eisen voor de luchtkwaliteit opgenomen. Nieuwe gebouwen moesten per direct voldoen aan de eis van ten minste 6,5 liter luchtverversing per seconde, per persoon. Voor kinderopvang in bestaande bouw wordt vanaf 1 april 2017 pas een capaciteit van ten minste 3,44 liter verse lucht per seconde en per persoon geëist.

Nieuwbouw
In het Bouwbesluit 2012 staan meer eisen voor een betere ventilatie. Vooral voor nieuwbouw zijn die regels streng. Zo moet er een voorziening zijn voor toe- en afvoer van lucht in verblijfsruimten, zodat tocht voorkomen wordt en er is een maximum gesteld aan de luchtsnelheid in verblijfsruimten. Toe- en afvoervoorzieningen moeten voortaan regelbaar zijn, bijvoorbeeld door een rooster open, dicht of half open te zetten. Nieuw is ook de eis dat de toegevoerde lucht in een verblijfsruimte direct van buiten komt en dus niet uit een andere verblijfsruimte. Voor bestaande bouw geldt de eis dat er een voorziening moet komen voor toe- en afvoer van lucht in verblijfsruimten.

Huisvesting kinderopvang
In de Veilig en fris brochure van BOinK is te lezen wat de meest voorkomende ventilatiesystemen in de kinderopvang zijn en hoe dit verbeterd kan worden. Dat is niet alleen afhankelijk van het type ventilatiesysteem wat er al is. Het type gebouw waarin een kinderopvanglocatie gehuisvest is, bepaalt voor een groot deel hoe de ventilatie is georganiseerd. BOinK omschrijft in de brochure vijf verschillende gebouwtypen en zet op een rij hoe de ventilatie per type gebouw (over het algemeen) geregeld is. (Bron: Kinderopvang Totaal)

Download hier de brochure van BOink.

geplaatst op: 15 Jan, 2015

NIEUWS

  • 1
  • 2
  • 3